WIE WE ZIJN

De Picture Bridge Foundation ziet de verscheidenheid in denk- en zienswijze als iets waar we allemaal van kunnen leren en onszelf mee kunnen verrijken. De Picture Bridge Foundation ontwikkelt, vertelt en verzamelt verhalen in woord en beeld. Deze beeldverhalen hebben een sociaal-cultureel, een sociaal-maatschappelijk en/of kunstzinnig karakter en zijn middel en doel tegelijk.

De Picture Bridge Foundation:

  • Zet aan tot anders kijken, voorbij het ons bekende
  • Brengt verschillende leefwerelden dichterbij
  • Vergroot het inlevingsvermogen en de kennis over verschillende leefwerelden
  • Werkt samen met mensen van allerlei achtergronden en culturen
  • Zet in op actieve participatie van deelnemers of betrokkenen
  • Deelt haar kennis door middel van coaching en trainingen

BESTUUR

Voorzitter: Sacha Kramer // Secretaris: Jan-Pieter Stafleu // Penningmeester: Jeroen Buys
RSIN 854006850
De stichting hanteert geen beloningssysteem voor haar bestuurders.

Jaarverslag
jaarrekening