POINT OF VIEW – Zie jij wat ik zie?

Een vluchteling en zijn Nederlandse buurvrouw staan naast elkaar en kijken naar hetzelfde. Maar wat ze zien is totaal verschillend – gekleurd door hun eigen ervaringen, geschiedenis en cultuur. Hoe zou het zijn om de wereld even door de ogen van die ander te bekijken?
In het fotoproject Point of View vroegen we Culemborgse vluchtelingen en hun stadgenoten om foto’s te maken van hun omgeving om deze daarna samen te bespreken. Vierentwintig mensen deden mee: twaalf Nederlanders en twaalf vluchtelingen uit Syrië, Irak, Eritrea, Burundi en Congo. We vroegen hen verschillende onderwerpen vast te leggen. Wat maakt dat je je ergens thuis voelt en hoe zou jij het leven in Nederland laten zien aan een dierbare ver weg? Waar ben je trots op of waar worstel je mee? Wat zijn de dingen die je opvallen in het dagelijkse leven en wat is je zo dierbaar dat je het voor altijd zou willen bewaren?
Een selectie van de foto’s en achterliggende verhalen is hier te zien. De afsluitende tentoonstelling is tot 11 september te zien in het in het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg.
De foto’s zijn ook blijvend onderdeel van de interactieve website ziejijwatikzie.nl. Op deze website kunnen bezoekers aan het Elisabeth Weeshuis Museum, foto’s en verhalen uploaden aan de hand van specifieke vragen. De vragen die hen gesteld worden zijn afgeleid van het project Point of View. De website clustert de verhalen automatisch aan de hand van trefwoorden waarmee nieuwe, originele dwarsverbanden ontstaan. Het volgt daarmee de werkwijze die ook is toegepast in Point of View.

Team:
Karijn Kakebeeke: initiatiefneemster en photovoice trainer
Martha van der Meer: photovoice trainer
Cathelijn de Reede: pers en communicatie
Nadine van Loon: filmmaker
Jacqueline Elich: vormgeefster

VERHALEN

Kumait

Ik ben opgegroeid in een ruimdenkende omgeving, altijd omringd door veel familie, vrienden en buitenlanders. Mensen dragen de kleding die ze willen en denken en [...]

Point of View is mede mogelijk gemaakt door:

Point of View is een initiatief van de Picture Bridge Foundation